Vyberte si z našich studijních programů

Prime Institut patří mezi prověřené a prestižní manažerské školy v České republice a na Slovensku.

Proč studovat na
Prime Institutu

Prime Institut je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace. Díky těmto aspektům věříme, že každý náš student vytěží ze studia maximum a posune se o krok výše na svém kariérním žebříčku.

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto asociace kladou důraz nejen na kvalitu a úroveň poskytovaného vzdělání, ale též na vědu, výzkum a moderní inovativní postupy, bez kterých se v současné době moderní instituce neobejdou.

Naše hodnoty

Naše mise
Naší misí je přinášet prostřednictvím internetu kvalitní a cenově dostupné vzdělání dospělým studentům z celého světa. Jsme tu pro všechny, kdo považují informace, osobní rozvoj a celoživotní práci na sobě za své klíčové hodnoty.
Naše vize
Prime Institut vznikl s vizí stát se špičkovou vzdělávací institucí založenou na inovacích a naplno využívající všech dostupných technologií. Neustále pracujeme na tom, aby naše služby, chování a celkový servis vždy přesáhly očekávání studentů, tutorů i zaměstnanců.
Náš závazek
Prioritou jsou pro nás znalosti, zkušenosti a poznatky z praxe. Celé studium probíhá online formou, čímž šetříme váš čas i peníze.
Náš úspěch
Výuka reflektující praxi a situace v reálném světě, moderní e-learningový systém, špičkoví lektoři a efektivita, to vše je pro nás důležité. Avšak skutečným úspěchem je pro nás spokojenost a růst našich absolventů.

Základní informace

Prime Institut využívá online studium ke zlepšení výuky a přispívá tím k modernizaci způsobu vzdělávání. Online vzdělávání je založeno na modelu výuky na Oxfordské univerzitě, který je odvozen z britského systému vysokoškolského vzdělávání.

Mezinárodní působení

Prime Institut je prestižní vzdělávací institucí mezinárodního působení, jejímž cílem je nabídnout kvalitní postgraduální studium především v profesně vzdělávacích programech BBA, MBA, DBA, LLM, LLD, MPA a MSc.

Kvalitní vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Flexibilní studium

Jedním z přínosů studia na Prime Institutu je možnost zahájení studia prakticky kdykoliv v průběhu celého roku.

Co vám přinese studium na Prime Institutu?

01. Okamžitý přínos pro praxi
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi.
02. Zahájení studia kdykoliv
Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Vše si tedy nastavíte individuálně, díky čemuž u nás mohou studovat i ti nejvytíženější manažeři. Bez ohledu na to, abychom jakkoliv snižovali kvalitu výuky.
03. Kvalitní vzdělání
Studium je navrženo tak, aby rozšířilo nejen vaše teoretické znalosti a dovednosti, ale především vás naučilo tyto poznatky aplikovat v praxi. Zároveň se snažíme ve výuce reflektovat aktuální novinky a trendy, díky čemuž budete neustále v obraze a získáte pohled na studovanou problematiku i z jiné perspektivy.
04. Konkurenční výhody
Postgraduální studium není pouze o získání prestižního titulu. Rozšíříte také své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
05. Osobní rozvoj
Nové informace, jejich aplikace v praxi, možnost konzultace s odborníky a navázání nových vztahů – to vše vás posune profesně i životně zase o krok dál.
06. Kompletní online studium
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.

Prestižní vzdělání

Zvyšte hodnotu na pracovním trhu a studujte kvalitní profesní vzdělání na tuzemském trhu.

Výběr programů

Veškeré programy jsou navrženy tak, aby vyhověly i těm náročnějším z vás, a každý si tak může zvolit program dle vlastního uvážení.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.

Prestižní lektoři

Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Reference absolventů
a studentů