Akreditace a členství

  • Úvod
  • Akreditace a členství

Akreditace a členství

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto akreditace jsou důležitým kritériem při výběru školy, jelikož reflektují úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání. 

Kvalita, přínos, péče a pomoc studentům z celého světa patří mezi hlavní hodnoty naší univerzity. Proto neustále pracujeme na inovacích a zkvalitňování programů i vzdělávacích přístupů, stejně jako na získávání dalších akreditací a certifikací, které potvrzují vysokou úroveň a unikátní přístup Prime Institutu v oblasti online vzdělávání.

The International Association for Higher Education & Accreditation

Jsme hrdí držitelé mezinárodně uznávané akreditace IAHEA. Akreditováním asociací IAHEA jsme se stali součástí komunity prestižních vysokých škol, jejichž členy jsou například HEC Montreal, Kellogg School of Management, The University of Chicago Booth, INSEAD nebo ESADE. Naši studenti a absolventi studují dle stejné akreditace a dle stejných postupů jako studenti jiných vysokých škol akreditovaných pod IAHEA.

Europe Accreditation Council for Business Education

Jsme hrdí držitelé akreditace EACBE. Akreditace EACBE je nejkomplexnější institucionální akreditační asociací pro vysoké školy a univerzity. Akreditace EACBE je celosvětově uznávaná profesory, zaměstnaci, celosvětovými společnostmi a médii. Akreditace EACBE zajišťuje přísnou kontrolu kvality, srovnává školu s mezinárodními standardy, pokud jde o správu, programy, studenty, učitele, výzkum, internacionalizaci, etiku, odpovědnost a udržitelnost, stejně jako zapojení do světa praxe.

American Council for Accreditation of Higher Education

Jsme hrdí držitelé akreditace ACAHE. American Council for Accreditation of Higher Education je nezávislý, vládou schválený akreditační orgán se specializací na akreditaci škol, vysokých škol, univerzit, vzdělávacích organizací a poskytovatelů online a distančního vzdělávání ve Spojených státech a po celém světě. Akreditací ACAHE jsme se zařadili po bok HEC Paris, Georgetown University, IMD, ISB, ESADE či CEIBS.

Council for Responsible Business and Management

Jsme hrdými členy CRBME. The Council for Responsible Business and Management je globální vzdělávací komunita akademiků, škol, institucí a odborníků. Členové, kteří se připojí k CRBME, se zavazují podniknout kroky k zajištění toho, aby vzdělávání v oblasti řízení a podnikání bylo v nejvyšší kvalitě a co nejvíce v souladu s udržitelností rozvoje společnosti v rámci zlepšování vzdělávání v oblasti řízení a podnikání.

European Association for Higher Education

Jsme hrdí držitelé akreditace EAHE. The European Association for Higher Education je evropským sdružením číslo jedna pro akreditaci vysokoškolského vzdělávání. Slouží jako centrum odborných znalostí, vytváření sítí a zdrojů ve vysokoškolském vzdělávání. Evropská asociace pro vysokoškolské vzdělávání je organizace vedená členy, která slouží institucím, které chtějí zlepšit nebo začít poskytovat vysokoškolské vzdělávání.

Association for Educational Communications and Technology

Jsme hrdými členy AECT. Asociace pro vzdělávání a technologie (AECT) je profesní sdružení tisíců pedagogů a dalších, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení výuky prostřednictvím technologie. AECT je významnou organizací pro ty, kteří se aktivně podílejí na návrzích a implementacích inovativních řešení a nových přístupů k výuce a vzdělávání. AECT je nejstarší profesionální organizací svého druhu a neustále si udržuje postavení v této oblasti. Více informací o AECT se můžete dozvědět na www.aect.org.

Academy of Management

Jsme hrdými členy AoM. Academy of Management je předním profesním sdružením pro učitele řízení a organizace. Celosvětovými členy jsou profesoři a Ph.D. studenti obchodních škol na univerzitách, akademici v souvisejících sociálních vědách a dalších oborech a odborníci, kteří si cení vytváření a aplikace znalostí. Academy of Management byla založena v roce 1936, podporuje obecný rozvoj výzkumu, vzdělávání, výuky a praxe v oblasti řízení a podporuje rozšiřování a sjednocování znalostí managementu.

International Association for Distance Learning

Jsme členy International Association for Distance Learning. International Association for Distance Learning (IADL) je mezinárodní asociace pro distanční vzdělávání, která byla založena především pro podporu kvalit tohoto typu studia. Asociace má za cíl schvalovat programy distančního vzdělávání a dohlížet na jejich kvalitu.