Informace o studiu MPA

  • Úvod
  • Informace o studiu MPA

Informace o studiu MPA

Studijní vzdělávací program MPA (Master of Public Administration) je určen především pro státní úředníky či zaměstnance ve veřejné správě, případně zaměstnance neziskových organizací na manažerských pozicích, kteří chtějí svou kariéru a osobnostní růst v oblasti veřejné správy posunout zase o krok dále.

Obsah studijního programu je sestaven tak, aby studentům nabídl aktuální informace a poznatky z oblasti fungování veřejné správy a poskytl jim nový pohled na současné reformy a digitalizaci, které jsou v současné době nevyhnutelné, a aby do veřejné správy byly úspěšně zakomponovány, je třeba se s nimi důkladně seznámit. Jednotlivé předměty jsou tedy sestaveny s ohledem na potřeby zastupitelů měst, obcí a krajů, osoby na vedoucích pozicích úřadů či ostatních úředníků územně samosprávných celků a poskytují nejen teoretické poznatky, ale i důležité zkušenosti z praxe, které jsou pro oblast veřejné správy klíčové.

Přednosti titulu MPA

Studium MPA (Master of Public Administration) je určeno zejména pro zastupitele měst, obcí, krajů, osoby na vedoucích pozicích úřadů či ostatní úředníky místních samospráv či státní správy, kteří se chtějí nejen profesně, ale též osobnostně posunout a soustředí se na vlastní kariérní růst.

Podmínky přijetí

Ke studiu profesního programu MPA (Master of Public Administration) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

  • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
  • nebo absolvování programu BBA,
  • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
  • uzavření smlouvy o studiu,
  • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Titul MPA

Titul MPA, neboli Master of Public Administration představuje postgraduální manažerské vzdělání v oblasti veřejné správy určené pro vedoucí úředníky a manažery institucí veřejné správy. Svou úrovní je tento titul srovnatelný s titulem MBA, pouze s tím rozdílem, že je určeno pro veřejný, nikoliv soukromý sektor.

Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul MPA za své jméno.

MPA STUDIUM

Základní informace o studiu

01. Způsob a forma studia
Studium probíhá online formou pomocí e-learningu. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
02. Jazyk výuky
Studium v češtině či angličtině s akceptací slovenštiny.
03. Délka studia
10 – 12 měsíců
04. Školné
Cena studijního programu MPA je 64 900 Kč (vč. DPH). Možnost rozdělení školného až do deseti splátek (bez navýšení konečné ceny studia).
05. Zahájení studia
Individuálně
06. Studijní materiály
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady).
07. Seminární práce
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran.
08. Zakončení studia
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran).

Určíte si začátek

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Flexibilní studium

Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.