O nás

Inspirováno dokonalostí & inovací

Představení vzdělávacího institutu Prime Institut.

Prime Institut je vzdělávací institucí poskytující profesní vzdělávací programy BBA, DBA, LLM, MBA LLD, MSc. a MPA. Výuka je založena mimo jiné na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější. Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.

Náš lektorský tým se skládá ze skutečných oborníků ve svém oboru, díky kterým jsme schopni vám nabídnout kvalitní vzdělání a prestižní profesní titul. Každý program je zastřešen špičkovým odborníkem v dané oblasti vzdělávání, jenž zpravidla disponuje mnohaletými zkušenostmi a praxí, a snaží se o to, aby prostřednictvím výuky předal své znalosti a cenné zkušenosti dále.

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.

Studium některého z profesních programů nabízených na Prime Institutu poskytne studentům ty nejnovější informace ze světa businessu a ukáže jim způsoby a metody, jak tyto informace a nabyté poznatky aplikovat v praxi a na situace v reálném světě.

Prestižní vzdělání

Zvyšte hodnotu na pracovním trhu a studujte kvalitní profesní vzdělání na tuzemském trhu.

Výběr programů

Veškeré programy jsou navrženy tak, aby vyhověly i těm náročnějším z vás, a každý si tak může zvolit program dle vlastního uvážení.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.

Prestižní lektoři

Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Základní informace

Prime Institut využívá online studium ke zlepšení výuky a přispívá tím k modernizaci způsobu vzdělávání. Online vzdělávání je založeno na takzvaném modelu výuky na Oxfordské univerzitě, který je odvozen z britského systému vysokoškolského vzdělávání. 

Mezinárodní působení

Prime Institut je prestižní vzdělávací institucí mezinárodního působení, jejímž cílem je nabídnout kvalitní postgraduální studium především v profesně vzdělávacích programech BBA, MBA, DBA, LLM, LLD, MPA a MSc.

Kvalitní vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Flexibilní studium

Jedním z přínosů studia na Prime Institutu je možnost zahájení studia prakticky kdykoliv v průběhu celého roku.

Co vám přinese studium na Prime Institutu?

01. Okamžitý přínos pro praxi
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi.
02. Zahájení studia kdykoliv
Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Vše si tedy nastavíte individuálně, díky čemuž u nás mohou studovat i ti nejvytíženější manažeři. Bez ohledu na to, abychom jakkoliv snižovali kvalitu výuky.
03. Kvalitní vzdělání
Studium je navrženo tak, aby rozšířilo nejen vaše teoretické znalosti a dovednosti, ale především vás naučilo tyto poznatky aplikovat v praxi. Zároveň se snažíme ve výuce reflektovat aktuální noviny a trendy, díky čemuž budete neustále v obraze a získáte pohled na studovanou problematiku i z jiné perspektivy.
04. Konkurenční výhody
Postgraduální studium není pouze o získání prestižního titulu. Rozšíříte také své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
05. Osobní rozvoj
Nové informace, jejich aplikace v praxi, možnost konzultace s odborníky a navázání nových vztahů – to vše vás posune profesně i životně zase o krok dál.
06. Kompletní online studium
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.