Informace o studiu BBA

  • Úvod
  • Informace o studiu BBA

Informace o studiu BBA

Studium BBA (Bachelor of Business Administration) představuje bakalářský stupeň manažerského profesního vzdělávání a slouží tedy jako příprava na následné studium MBA (Master of Business Administration). Program je sestaven tak, aby studentům nabídl ucelené základní informace ze všech odvětví managementu, bez kterých se vedoucí pracovník či jiný specialista v tomto oboru neobejde.

Bachelor of Business Administration je samostatný nižší stupeň profesního vzdělávání, pokud jde o profesní programy MBA. Zejména však umožňuje dále studovat některý z našich MBA programů těm uchazečům, kteří nesplňují podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání, nebo nemohou doložit dostatečnou praxi v řídící (manažerské) pozici.

Přednosti titulu BBA

Studium BBA cílí především na zájemce s dokončeným středoškolským vzděláním, případně na zájemce bez předchozí manažerské praxe. Program nabídne studentům komplexní informace z jednotlivých oblastí managementu, a zároveň jim otevře cestu k získání titulu MBA. Studium BBA je navrženo tak, aby poskytlo komplexní znalosti o funkčních aspektech společnosti a jejich propojení s obchodní administrativou a managementem. Jednotlivé předměty se snaží především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studenta a zároveň zlepšovat jeho schopnost se rozhodovat a jednat pod tlakem.

Podmínky přijetí

Ke studiu profesního programu BBA (Bachelor of Business Administration) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

  • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
  • uzavření smlouvy o studiu,
  • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Titul BBA

Titul BBA představuje bakalářský titul v oblasti Business Administration. Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul BBA za své jméno.

BBA STUDIUM

Základní informace o studiu

01. Způsob a forma studia
Studium probíhá online formou pomocí e-learningu. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
02. Jazyk výuky
Studium v češtině či angličtině s akceptací slovenštiny.
03. Délka studia
8 - 10 měsíců
04. Školné
Cena studijního programu BBA je 34 900 Kč (vč. DPH). Možnost rozdělení školného až do deseti splátek (bez navýšení konečné ceny studia).
05. Zahájení studia
Individuálně
06. Studijní materiály
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady).
07. Seminární práce
Rozsah seminární práce je 8 - 12 normostran.
08. Zakončení studia
Závěrečná práce (rozsah min. 20 normostran).

Určíte si začátek

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Flexibilní studium

Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.