Informace o studiu LLM

  • Úvod
  • Informace o studiu LLM

Informace o studiu LLM

Master of Laws představuje postgraduální magisterský program se zaměřením na právo a právní vědu. Jedná se o klasický celosvětově uznávaný model studia, jenž může být poskytován v mnoha specializacích.

V České republice je titul LLM standardně považován za profesní titul. Obvykle se pro studium LLM rozhodnou ti studenti, kteří již disponují předchozím právním vzděláním a mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti z oblasti práva. Důraz je kladen zejména na rozšíření teoretických znalostí a jejich následná aplikace v praxi a reálných životních situacích. Absolventi tohoto programu tak nejen zvýší svou kvalifikaci, ale díky poznatkům z praxe také vylepší svou pozici na pracovním trhu.

Absolvent programu LLM získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, s právem veřejným a právem mezinárodním, které budou doplněny konkrétními případy z praxe.

Přednosti titulu LLM

Studijní program LLM představuje mezinárodně uznávaný postgraduální právnický titul, jehož smyslem je poskytnout uchazečům odborné znalosti ve specializované oblasti práva, například práva korporátního, mezinárodního či veřejného. Program je tedy určen především pro studenty s předchozím právním vzděláním, kteří chtějí zvýšit svou kvalifikací a posunout se kariérně výše.

Podmínky přijetí

Ke studiu profesního programu LLM (Master of Laws) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

  • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
  • nebo absolvování programu LLB,
  • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
  • uzavření smlouvy o studiu,
  • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Titul LLM

Titul LLM, neboli Master of Laws, je titulem magisterského stupně navazující na úspěšné absolvování vysoké školy, zpravidla se specializací na právo a právní problematiku. Titul je typický především pro anglosaské země a v České republice má povahu profesního titulu. 

Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul LLM za své jméno.

LLM STUDIUM

Základní informace o studiu

01. Způsob a forma studia
Studium probíhá online formou pomocí e-learningu. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
02. Jazyk výuky
Studium v češtině či angličtině s akceptací slovenštiny.
03. Délka studia
12 – 16 měsíců
04. Školné
Cena studijního programu LLM je 69 900 Kč (vč. DPH). Možnost rozdělení školného až do deseti splátek (bez navýšení konečné ceny studia).
05. Zahájení studia
Individuálně
06. Studijní materiály
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady).
07. Seminární práce
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran.
08. Zakončení studia
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran).

Určíte si začátek

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Flexibilní studium

Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.