Informace o studiu MSc

  • Úvod
  • Informace o studiu MSc

Informace o studiu MSc

Studijní program MSc (Master of Science) nabízí studentům rozšíření jejich dosavadních teoretických vědomostí, znalostí a zkušenosti z předchozího studia a praxe. Na Prime Institutu si studenti mohou vybrat ze tří specializací, Marketing, Management nebo Leadership a soft skills.

Na rozdíl od studia MBA je studium MSc. více zaměřeno na teorii a výzkum v oblasti vybrané specializace a poskytuje studentům koncepční základ pokročilé úrovně ve zvoleném oboru. Obsah studia je koncipován tak, aby studentům poskytl hlubší odborné a teoretické informace a naučil je s nově nabytými poznatky pracovat primárně s ohledem na budoucí výzkum a vědeckou práci.

Přednosti titulu MSc

Studium MSc (Master of Science) je určeno absolventům vysokých škol alespoň v bakalářském stupni, jejichž zájem se nesoustředí toliko na praxi jako na teoretické informace a výzkumné prvky. Jde o prestižní titul udělovaný nejčastěji v oblasti Spojeného království Velké Británie, Severního Irska a Německa, nicméně zájem o něj narůstá v posledních letech i v České republice. Získáním tohoto titulu skvěle nastartujete svou kariéru a vylepšíte svou pozici na pracovním trhu.

Podmínky přijetí

Ke studiu profesního programu MSc (Master of Science) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

  • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
  • nebo absolvování programu BBA,
  • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
  • uzavření smlouvy o studiu,
  • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Titul MSc

Titul MSc (Master of Science) je prestižní titul udělovaný nejčastěji v oblasti Spojeného království Velké Británie, Severního Irska a Německa, nicméně zájem o něj narůstá v posledních letech i v České republice. Na rozdíl od studia MBA je studium MSc. více zaměřeno na teorii a výzkum v oblasti vybrané specializace a poskytuje studentům koncepční základ pokročilé úrovně ve zvoleném oboru.

Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul MSc. za své jméno.

MSC STUDIUM

Základní informace o studiu

01. Způsob a forma studia
Studium probíhá online formou pomocí e-learningu. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
02. Jazyk výuky
Studium v češtině či angličtině s akceptací slovenštiny.
03. Délka studia
10 – 12 měsíců
04. Školné
Cena studijního programu MSc je 64 900 Kč (vč. DPH). Možnost rozdělení školného až do deseti splátek (bez navýšení konečné ceny studia).
05. Zahájení studia
Individuálně
06. Studijní materiály
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady).
07. Seminární práce
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran.
08. Zakončení studia
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran).

Určíte si začátek

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Flexibilní studium

Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.