Informace o studiu DBA

  • Úvod
  • Informace o studiu DBA

Informace o studiu DBA

Studijní program DBA (Doctor of Business Administration) představuje významný doktorský titul udělovaný v oblasti podnikové administrativy a managementu. Jedná se o nejvyšší profesní kvalifikaci v oblasti manažerského vzdělávání a absolventi tohoto studijního programu směřují spíše cestou vědy, výzkumu a pedagogického procesu. 

Účelem studia je totiž nejen rozvíjet teoretické znalosti studentů, ale především rozvoj jejich profesionální praxe. Studium je určeno především absolventům magisterských studijních programů vysokých škol, zejména inženýrského typu a zájemci o něj již mají zpravidla dlouholeté zkušenosti v oblasti podnikání, především tedy na vedoucích a jiných řídících pozicích, kde byli nuceni vykonávat různá strategická rozhodnutí a změny.

Přednosti titulu DBA

Studium je určeno primárně pro osoby pracující v top managementu či podnikatele působící v soukromé, státní, případně neziskové sféře, kteří již absolvovali studium MBA a rádi by své znalosti a zkušenosti rozšířili o podnětné poznatky z praxe a reálného světa. Po dokončení studijního programu získá student profesní titul DBA, jenž reprezentuje dosažení nejvyšší možné úrovně manažerského vzdělávání. Absolventi tohoto programu směřují spíše cestou vědy, výzkumu a pedagogického procesu a zajímají se o vědecko-výzkumný aspekt své práce. Uplatnění tak naleznou nejen ve vrcholných pozicích firem či státní správě, ale také ve výzkumné a pedagogické oblasti.

Podmínky přijetí

Ke studiu profesního programu DBA (Doctor of Business Administration) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

  • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně (Ing. nebo Mgr.),
  • nebo absolvování programu MBA,
  • nebo minimálně pětiletá praxe na manažerské pozici,
  • uzavření smlouvy o studiu,
  • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Titul DBA

DBA, neboli Doctor of Business Administration představuje vzdělávací program nejvyšší možné úrovně manažerského vzdělávání. Je tedy určen především pro vrcholové manažery na senior pozicích, kteří chtějí získat nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání v manažerské oblasti a zajímají se o vědecko-výzkumný aspekt své práce.

Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul DBA za své jméno.

DBA STUDIUM

Základní informace o studiu

01. Způsob a forma studia
Studium probíhá online formou pomocí e-learningu. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
02. Jazyk výuky
Studium v češtině či angličtině s akceptací slovenštiny.
03. Délka studia
12 – 18 měsíců
04. Školné
Cena studijního programu DBA je 94 900 Kč (vč. DPH). Možnost rozdělení školného až do deseti splátek (bez navýšení konečné ceny studia).
05. Zahájení studia
Individuálně
06. Studijní materiály
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady).
07. Seminární práce
Rozsah seminární práce je 12 - 20 normostran.
08. Zakončení studia
Závěrečná práce (rozsah min. 50 normostran).

Určíte si začátek

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Flexibilní studium

Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.