Informace o studiu MBA

  • Úvod
  • Informace o studiu MBA

Informace o studiu MBA

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé programy se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

Nezávisle na tom, zda již máte dokončené vysokoškolské vzdělání či pouze disponujete léty praxe, tento typ postgraduálního studia vám pomůže zvýšit konkurenceschopnost na pracovním trhu a rozšíří vaše dovednosti a schopnosti potřebné k udržení či posílení své pozice na trhu. Obeznámíte se s nejnovějšími trendy v mezinárodním podnikání a naučíte se pracovat s moderními metodami a nástroji potřebnými k budování a vedení úspěšného podniku. Studium MBA je tak skvělou volbou, pokud chcete být perfektně připraveni na měnící obchodní prostředí a s tím související nové způsoby podnikání.

Studium MBA a veškeré jeho programy cílí především na manažery, jejichž ambice směřují do top managementu, dále také na vedoucí pracovníky, podnikatele či jiné osoby ze státní i neziskové sféry, kteří chtějí zdokonalit své znalosti a zkušenosti v oblasti managementu a podnikání.

Přednosti titulu MBA

Studium MBA vás donutí vystoupit z vaší komfortní zóny s cílem prohloubit a rozšířit vaše znalosti a zkušenosti v oblasti managementu a podnikání. Během studia budete mít mnoho příležitostí k vytvoření nových kontaktů a vztahů, díky kterým se vám do budoucna otevřou nové možnosti a získáte přístup nejen k mnoha odborným a zkušeným lektorům, ale také podnikatelům, kteří vám poskytnou skvělý vhled do obchodního světa. Objevíte nové způsoby a cesty, jak se posunout dál a budete schopni uvažovat o některých obchodních problémech v nadnárodním měřítku a v souvislosti s různými globálními událostmi. Jistota zaměstnání a vyšší plat už jsou jen příjemným bonusem, který studiem získáte.

Podmínky přijetí

Ke studiu profesního programu MBA (Master of Business Administration) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

  • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
  • nebo absolvování programu BBA,
  • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
  • uzavření smlouvy o studiu,
  • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Titul MBA

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul MBA za své jméno.

MBA STUDIUM

Základní informace o studiu

01. Způsob a forma studia
Studium probíhá online formou pomocí e-learningu. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
02. Jazyk výuky
Studium v češtině či angličtině s akceptací slovenštiny.
03. Délka studia
10 – 12 měsíců
04. Školné
Cena studijního programu MBA je 64 900 Kč (vč. DPH). Možnost rozdělení školného až do deseti splátek (bez navýšení konečné ceny studia).
05. Zahájení studia
Individuálně
06. Studijní materiály
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady).
07. Seminární práce
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran.
08. Zakončení studia
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran).

Určíte si začátek

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Flexibilní studium

Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.