Informace o studiu LLD

  • Úvod
  • Informace o studiu LLD

Informace o studiu LLD

Studium profesního vzdělávacího programu LLD (Doctor of Laws) je určeno zejména pro absolventy vysokých škol specializovaných na právo a právní vědu, případně pro osoby bez právního vzdělání s dlouhodobou praxí. Jde o velice prestižní titul, který představuje jeden z pomyslných vrcholů v rámci profesního vzdělávání v oblasti práva. Získané znalosti pomáhají absolventům s řešením právních úkolů v praxi. Program lze studovat 100 % online.

Přednosti titulu LLD

Studijní program LLD (Doctor of Laws) na Prime Institutu je zaměřen na problematiku korporátního práva, a to především ve vztahu ke správě podniku a postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností.

Podmínky přijetí

Ke studiu profesního programu LLD (Doctor of Laws) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

  • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně (Ing. nebo Mgr.),
  • nebo dokončený program LLM,
  • uzavření smlouvy o studiu,
  • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Titul LLD

Titul LLD (Doctor of Laws) je uznáván ve Velké Británii, Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a v řadě evropských zemí jako nejvyšší možné dosažení v oblasti práva. Studium programu LL.D. je vhodné zejména absolventům profesních studií LLM a dále pro absolventy magisterského vzdělání 2. stupně (Mgr. nebo Ing.) s právní praxí nebo s alespoň 3 letou praxí na manažerské pozici.

LLD STUDIUM

Základní informace o studiu

01. Způsob a forma studia
Studium probíhá online formou pomocí e-learningu. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
02. Jazyk výuky
Studium v češtině či angličtině s akceptací slovenštiny.
03. Délka studia
12 – 36 měsíců
04. Školné
Cena studijního programu LLD je 94 900 Kč (vč. DPH). Možnost rozdělení školného až do deseti splátek (bez navýšení konečné ceny studia).
05. Zahájení studia
Individuálně
06. Studijní materiály
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady).
07. Seminární práce
Rozsah seminární práce je 12 - 20 normostran.
08. Zakončení studia
Závěrečná práce (rozsah min. 50 normostran).

Určíte si začátek

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Flexibilní studium

Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.