Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Na této stránce naleznete výpis nejčastějších otázek. Pokud zde svoji otázku či odpověď nenaleznete, neváhejte svůj dotaz napsat do formuláře na konci stránky.

Přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí ke studiu MBA požadujeme dosažené vysokoškolské bakalářské vzdělání, případně střední vzdělání s maturitou a manažerskou praxi (minimálně 24 měsíců). Celé studium probíhá kompletně v češtině. Znalost angličtiny tedy není nutná.
Přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí ke studiu BBA požadujeme pouze středoškolské vzdělání s maturitou.
Nutností je doložit ukončené vysokoškolské vzdělání druhého stupně (titul Mgr. nebo Ing.), popřípadě ukončené profesní vzdělání v programu MBA anebo je možné přijetí díky praxi na manažerské pozici.
Nikdy. Celé studium včetně přihlášení se ke studiu probíhá kompletně online. Vy tak ušetříte hodiny svého drahocenného času.
Každý student získá přístup do studentské sekce. Dle typu studia musí každý student projít všemi předměty k danému studiu. V každém předmětu naleznete studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána písemná práce (ke každému předmětu), díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce, tuto práci budete také obhajovat online. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.
Studium MBA průměrný student (pracující manažer) dokončí do 10 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 4 měsíce. U studia BBA máme průměrnou dobu studia 8 měsíců, ti nejrychlejší studium ukončí již za 3 měsíce. V Prime Institutu záleží především na vás a vašich časových možnostech. Vzhledem ke kompletnímu online studiu můžete začít studovat kdykoli.
Prakticky ihned. Díky našemu kompletnímu online studiu můžete začít kdykoli budete chtít.
O veškeré studijní materiály a kontroly písemných prací se stará náš tým špičkových lektorů. Testy jsou kontrolovány našimi lektory a garanty, kteří u nás vyučují. Většina z našich lektorů jsou uznávanými kapacitami ve svém oboru. Dle zvoleného programu dostane student materiály vázající se k tomu, co je náplní jeho programu.
Studium probíhá v českém, anglickém či slovenském jazyce. Je zcela na studentovi, v jakém jazyce bude program studovat.
Materiály ke studiu mají studenti k dispozici ve studentské sekci. Ke každému předmětu je zde tzv. sylabus, ve kterém se student dozví, co je obsahem a cílem daného předmětu, je zde uvedena doporučená litratura a také návrhy témat seminárních prací. Dále jsou ke každému předmětu k dispozici skripta k jednotlivým okruhům.
Rozsahy seminárních prací jsou dány dle zvoleného programu: BBA– 8 -12 normostran, MBA MSc., LLM., MPA – 10 – 16 normostran, DBA, LLD – 12 – 20 normostran.

Pro zájemce

Studijní programy

Kontakt

  • U Habrovky 247/11
    Praha 4, 140 00
    Česká republika
  • info@primeinstitut.cz
  • +420 720 278 763
  • Po - Pá:
    9:00 - 17:00