Proč studovat u nás

Proč studovat na Prime Institutu?

Faktorů pro správný výběr školy je hned několik. Abyste zvolili správně, je třeba si vybrat instituci s oborem, který nejlépe naplní vaše očekávání. Mějte jistotu, že jste zvolili tu nejlepší instituci pro vaše vzdělání a budoucí kariérní růst.

Mezinárodní působení

Prime Institut je prestižní vzdělávací institucí mezinárodního působení, jejímž cílem je nabídnout kvalitní postgraduální studium především v profesně vzdělávacích programech BBA, MBA, DBA, LLM, LLD, MPA a MSc.

Kvalitní vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Flexibilní studium

Jedním z přínosů studia na Prime Institutu je možnost zahájení studia prakticky kdykoliv v průběhu celého roku.

Vzdělávejte se online

Díky vysoce efektivním formám výuky je studentům umožněno získat kvalitní vzdělání za méně než rok.

Skloubení práce a studia

Online forma studia poskytuje značnou flexibilitu, díky které si naši studenti mohou své studium plně přizpůsobit svým časovým možnostem. Studovat tak nyní může opravdu každý, včetně těch nejvytíženějších.

Studujte odkudkoliv

Studentská sekce je přístupná online. Jedním kliknutím v ní naleznete veškeré informace a potřebné studijní materiály k jednotlivým předmětům. Samozřejmostí je dostupnost hodnocení seminárních prací lektory.

Prestižní vzdělání

Zvyšte hodnotu na pracovním trhu a studujte kvalitní profesní vzdělání na tuzemském trhu.

Výběr programů

Veškeré programy jsou navrženy tak, aby vyhověly i těm náročnějším z vás, a každý si tak může zvolit program dle vlastního uvážení.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.

Prestižní lektoři

Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Co vám přinese studium na Prime Institutu?

01. Okamžitý přínos pro praxi
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi.
02. Zahájení studia kdykoliv
Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Vše si tedy nastavíte individuálně, díky čemuž u nás mohou studovat i ti nejvytíženější manažeři. Bez ohledu na to, abychom jakkoliv snižovali kvalitu výuky.
03. Kvalitní vzdělání
Studium je navrženo tak, aby rozšířilo nejen vaše teoretické znalosti a dovednosti, ale především vás naučilo tyto poznatky aplikovat v praxi. Zároveň se snažíme ve výuce reflektovat aktuální noviny a trendy, díky čemuž budete neustále v obraze a získáte pohled na studovanou problematiku i z jiné perspektivy.
04. Konkurenční výhody
Postgraduální studium není pouze o získání prestižního titulu. Rozšíříte také své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
05. Osobní rozvoj
Nové informace, jejich aplikace v praxi, možnost konzultace s odborníky a navázání nových vztahů – to vše vás posune profesně i životně zase o krok dál.

Proč studovat na Prime Institutu?

01. Prestižní akreditace
Prime Institut disponuje mnoha mezinárodními akreditacemi a je členem hned několika asociací, což pouze stvrzuje kvalitu výuky a vzdělávacích postupů a přístupu lektorů ke studentům.
02. Prestižní lektoři
Tým špičkových lektorů, kteří u nás vyučují, jsou uznávanými kapacitami ve svém oboru. Díky těmto garantům s praktickými zkušenostmi, je vám zajištěno kvalitní a praktické vzdělání.
03. Studium ve třech jazycích
Programy můžete studovat online v českém, slovenském a anglickém jazyce.
04. Výběr z mnoha profesních specializací
Pro jednotlivé programy je k dispozici řada studijních oborů, ze kterých si každý student může vybrat podle svých preferencí, potřeb a zájmů.
05. Praktický přínos
Na Prime Institutu působí jako lektoři a garanti lidé z významných manažerských pozic a s bohatými zkušenostmi ve svých oborech. Získáte od nich tedy opravdu kvalitní poznatky přímo využitelné v praxi.

Pro zájemce

Studijní programy

Kontakt

  • U Habrovky 247/11
    Praha 4, 140 00
    Česká republika
  • info@primeinstitut.cz
  • +420 720 278 763
  • Po - Pá:
    9:00 - 17:00