Přínosy studia

Přínosy studia

Kromě individuálního přístupu ke studentům získáte studiem profesního programu na Prime Insitutu nejen kvalitní vzdělání v prestižních oborech, ale i mnoho dalších výhod.

Nové znalosti a dovednosti

Rozšíření teoretických znalostí a jejich aplikace v praxi je na Prime Institutu samozřejmostí. To ale není jeho jediná přidaná hodnota. Během studia budete mít mnoho příležitostí k vytvoření nových kontaktů a vztahů, díky kterým se vám do budoucna otevřou nové možnosti a získáte přístup nejen k mnoha odborným a zkušeným lektorům, ale také podnikatelům, kteří vám poskytnou skvělý vhled do obchodního světa.

Profesní rozvoj

Ať už si vyberete jakékoliv zaměření, každý studijní program na Prime Institutu je sestaven tak, aby rozšířil vaše vědomosti v dané oblasti a obohatil tyto znalosti též o cenné zkušenosti z praxe. Studium pro vás nebude pouze dalším krokem ke zvýšení své profesní kvalifikace, ale pomůže vám lépe a efektivněji přemýšlet nad řešením pracovních problémů a vaše cesta vzhůru po kariérním žebříčku bude zase o něco snazší.

Zdokonalení vlastní firmy

V dnešní době nestačí mít spokojeného zákazníka, musíte se neustále zdokonalovat v oboru a stále firmu rozvíjet. Dnešní doba vyžaduje, aby se firma starala o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Investice do vzdělávání by se měly vracet v podobě zvýšené produktivity práce, využití nových znalostí a větší motivace zaměstnanců spolupracovat na inovacích, které jsou tolik potřebné v rychle se měnícím podnikatelském světě.

Lepší uplatnění

Není pochyb o tom, že vzdělání je v současné době jedním ze stěžejních faktorů úspěšného profesního života. Studium MBA vám totiž nejen formuje osobnost, ale také otevírá cestu k prestižním pracovním nabídkám, případně umožňuje postup vzhůru v rámci hierarchie firmy. Absolvování studia MBA je tak nezpochybnitelnou konkurenční výhodou, kterou využijete nejen v národních, ale především v nadnárodních společnostech.

Konkurenceschopnost

Postgraduální studium reprezentuje vaši snahu neustále se v životě posouvat a zlepšovat své postavení. Absolvování některého z profesně vzdělávacích programů tak pouze stvrzuje vaši cílevědomost, pracovitost a zodpovědnost, což jsou vlastnosti, které u svého zaměstnance ocení každý zaměstnavatel. Vaše konkurenceschopnost a postavení vůči ostatním uchazečům o danou pozici tak bude perspektivnější a vaše šance na úspěch bezpochyby pouze vzrostou.

Moderní způsob vzdělávání

Prime Institut využívá online studium ke zlepšení výuky a přispívá tím k modernizaci způsobu vzdělávání. Online vzdělávání je založeno na modelu výuky na Oxfordské univerzitě, který je odvozen z britského systému vysokoškolského vzdělávání. Tento model vzdělávání podporuje nezávislé myšlení studentů založené na teoretických znalostech, vyhledávání informací a logické argumentaci. Po celou dobu studia je vám k dispozici lektor, který vám nejen pomáhá, ale i motivuje.

Prestižní vzdělání

Zvyšte hodnotu na pracovním trhu a studujte kvalitní profesní vzdělání na tuzemském trhu.

Výběr programů

Veškeré programy jsou navrženy tak, aby vyhověly i těm náročnějším z vás, a každý si tak může zvolit program dle vlastního uvážení.

Individuální přístup

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku.

Prestižní lektoři

Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.